Boeken / Webinars

De Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR) en het Environmental Law Network International (elni) staan samen in voor een groot aantal publicaties en webinars over een veelvoud aan thema’s uit het Europese en Vlaamse omgevingsrecht.

De Onderzoekscommissie PFAS-PFOS

has left the building
Einde van het PFOS-schandaal?

Podcast van Dieter Troubleyn (De Experten)

Recent bereikte ons het alarmerende bericht dat chemische verontreiniging de veilige planetaire limiet heeft overschreden. De snelheid waarmee verontreinigende stoffen in het milieu opduiken, laat de overheid niet meer toe om de risico’s in te schatten en de problemen te beheersen. Zelfs na stopzetting zal de chemische verontreiniging verder effecten op mens en milieu blijven hebben.

De tot voor kort onder de radar gebleven PFOS-verontreiniging maakt de uitdaging voor Vlaanderen extra groot. De parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS eindigde in maart 2022 met de introspectieve vraag of de commissieleden ‘in de spiegel kunnen kijken’.

In die spiegel kijken ook Dieter Troubleyn (De Experten) en Isabelle Larmuseau (VVOR), aansluitend op het Oosterweel-arrest van 19 april 2022 van de Raad van State. Wat zij daarin zien, kan u beluisteren in deze meeslepende podcast.

De podcast is gratis te beluisteren via deze link https://lnkd.in/e6BEr-z3

Masterclass Omgevingsvergunning

Met de omgevingsvergunning sloeg Vlaanderen op 23 februari 2017 de richting in van een meer geïntegreerde vergunningverlening. Dat fenomeen was niet nieuw. Reeds meer dan dertig jaar geleden werd een groot aantal milieugerelateerde vergunningen geïntegreerd in één milieuvergunning en gekoppeld aan de stedenbouwkundige vergunning. Met het Omgevingsvergunningsdecreet wordt een verdergaande integratie gerealiseerd van de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de vergunning voor het wijzigen van vegetatie en de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten. De integratie van al deze vergunningen maakt een globale en integrale beoordeling mogelijk van diverse omgevingsaspecten via één geïntegreerde vergunningsprocedure.

Voor het luik milieuvergunning wordt overgestapt van een vergunning voor maximum twintig jaar naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur met tussentijdse evaluatiemomenten. De milieueffectrapportage en omgevingsveiligheidsrapportage zitten nu ook vervat in de vergunningsprocedure.

Tijdens deze Masterclass Omgevingsvergunning wordt de omgevingsvergunningsprocedure stap voor stap doorlopen, vanaf de voorbereiding van de vergunningsaanvraag tot en met het verlenen of weigeren van de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg. Daarbij gaat ook aandacht naar de resultaten van de recente evaluatie van de werking van het omgevingsvergunningsdecreet en naar de aangekondigde bijsturingen van het Omgevingsvergunningsdecreet en Omgevingsvergunningsbesluit.

Deze Online Masterclass kan je bestellen
via de volgende link
https://www.de-experten.be/product/omgevingsvergunning/

VVOR Webinar serie II (2022)

Challenges of European environmental law towards 2030
Webinar series II: PFAS-scandals in many European countries: what can we learn? (26/04/2022)

More information on this webinar

VVOR Webinar Serie I (2022)

Challenges of European environmental law towards 2030
Webinar series I: Implementing the Green Deal: how many legal challenges for environmental law? (16/03/22)

Meer informatie over dit webinar.