JUPLA-2 Landschapsparken

Landschapsparken – een juridisch-planologische walk in the park (03/05/22)

Mooie landschappen in Vlaanderen maken kans om als ‘Landschapspark’ erkend te worden. Een ‘Landschapspark’ is niet echt een park, maar een streek die geld krijgt voor landschapsontwikkeling: recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, ondernemen en toerisme moeten er samengaan. Hoewel aan de erkenning geen juridische of planologische gevolgen zijn verbonden, staat de nood aan rechtszekerheid hoog op de (decretale) agenda. Natuurlijk zijn er voor deze gebieden juridisch-planologische opdrachten, ongeacht de erkenning als Landschapspark. Hoog tijd dus om in te zetten op geïntegreerd, gebiedsgericht beleid en op de finale realisatie op het terrein.

Robin Verbeke, omgevingsadvocaat, laat zich onder meer inspireren door het concept ‘tijdelijke natuur’ bij zijn evaluatie van de juridische impact van een (niet-)erkenning als ‘Landschapspark’.

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde bij de provincie West-Vlaanderen en nauw betrokken bij het traject van drie West-Vlaamse kandidaat-Landschapsparken, biedt een unieke inkijk in zijn rijke ervaring op het terrein. Welke uitdagingen ziet hij voor de toekomst?

Johan Van Den Bosch, vertrouwd met de historiek van landschapsparken/regionale landschappen en coördinator van het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK), gaat in op de zin of onzin van een specifiek decretaal kader. Zijn ‘Landschapsparken’ een inrichtings- of bestemmingskwestie?

(Openingsbeeld: copyright Reporters)

PROGRAMMA

16.00 | Welkom.
An Rekkers (directeur VRP) en Isabelle Larmuseau (voorzitter VVOR)
16.10 | (Niet-)erkende landschapsparken en vergunningverlening: alles komt goed?
Robin Verbeke (LDR)
16.30 | Landschapsparken in West-Vlaanderen: tussen droom en daad.
Jurgen Vanlerberghe (Provincie West-Vlaanderen)
16.50 | Van Landschapsparken naar Regionale Landschappen, en terug?
Johan Van Den Bosch (Nationaal Park Hoge Kempen)
17.10 | Juridisch-planologische dialoog met de deelnemers.               
Moderatoren: Hans Tindemans (VRP) en An Rekkers (VRP)