JUPLA-dialoog

JUPLA-dialoog: Megastallen in landschappelijk waardevolle gebieden? (08/02/22)


De maatschappelijke discussie over het al dan niet vergunnen van megastallen in landschappelijk waardevolle gebieden laait steeds hoger op. Hoeveel ruimte geven we aan schaalvergroting in de landbouw? Het vraagstuk is niet nieuw, maar komt nu opnieuw aan de oppervlakte. Eind 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof het door de Codextrein ingelaste artikel 5.7.1. VCRO over de inpasbaarheid van landbouw in landschappelijk waardevolle gebieden. Dat leidde het afgelopen jaar tot een opmerkelijk aantal vergunningsweigeringen voor stallen door omgevingsminister Zuhal Demir. Hoe vinden we een nieuwe balans tussen economische, sociale en ecologische afwegingen? Hoe geven we rechtszekerheid aan landbouwers? Hoe kunnen we landschappelijk waardevolle gebieden maximaal vrijwaren en versterken? Tijdens deze allereerste JUPLA-dialoog (Juridisch-Planologisch dialoog) wordt ingegaan op vragen en mogelijke antwoorden.

PROGRAMMA

  • 16u00 | Welkom en lancering van JUPLA-dialogen door An Rekkers (directeur VRP) en Isabelle Larmuseau (voorzitter VVOR)
  • 16u10 | Megastallen en de gevoeligheden in het maatschappelijk debat door Ine Renson (journalist De Standaard)
  • 16u30 | (Hoe) passen megastallen in landschappelijk waardevolle gebieden? Door Anna Verhoeve (onderzoeker ILVO)
  • 16u55 | Is er nog (landbouw)leven na de vernietiging van art. 5.7.1. VCRO door het GwH? Door Koen Van den Wyngaert (advocaat-vennoot Schuermans advocaten)
  • 17u20 | Dialoog – Welke juridisch-planologische oplossingen? Met moderator: Guy Vloebergh (ruimtelijk planner Omgeving cvba)